Tomasz Gzela

Tomasz Gzela

Tomasz Gzela Prawnik, absolwent studiów podyplomowych z ekonomii, specjalista z zakresu prawa karnego skarbowego, prawa podatkowego, zagadnień związanych z ochroną danych osobowych oraz kodeksem postępowania administracyjnego. Praktyk i ekspert między innymi w zakresie tematyki związanej z praniem brudnych pieniędzy oraz…
Więcej