Michał Rutkowski

Michał Rutkowski

Trener, konsultant, szkoleniowiec. Ogromna wiedza poparta praktycznym doświadczeniem. Przez lata pracy zawodowej zdobył doświadczenie w prowadzeniu interaktywnych szkoleń/warsztatów z zastosowaniem technik moderacji wizualnej oraz metod partycypatywnych: ZOPP, Metoda Aktywnego Planowania Strategii) – ponad 500 przeprowadzonych kursów dla przedstawicieli administracji centralnej, samorządowej, przedsiębiorców, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników naukowych wyższych uczelni, nauczycieli, dyrektorów szkół i innych. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami studiów podyplomowych poświęconych tematyce funduszy UE, m.in. dla Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Praktyczna znajomość zagadnień polityki rozwoju regionalnego Unii Europejskiej i funduszy strukturalnych – bezpośrednio uczestniczył w przygotowaniu oraz ewaluacji ex-ante Jednolitego Dokumentu Programowego dla Landu Nadrenia Westfalia na lata 2000-2006; Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz Wstępnego Projektu Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013. Posiada ponadto praktyczną znajomość procesów przygotowawczych do absorpcji funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce – bezpośrednio zaangażowany w tworzenie systemu monitoringu oraz ewaluacji Funduszy Strukturalnych w Polsce. Doświadczenie w tworzeniu oraz przeprowadzaniu prezentacji w programie Microsoft Powerpoint. Doświadczenie w pracy w grupie (zarówno jako członek zespołu jak i lider). Autor licznych opracowań/ekspertyz/opinii z zakresu funkcjonowania polityki strukturalnej UE – m.in. na zlecenie MGiP, Senatu RP, wydawnictwa INFOR (Unijne vademecum radnego, Gazeta Samorządu i Administracji, Gazeta Prawna), wydawnictwa MUNICIPIUM (dwutygodnik Wspólnota). Umiejętność podejmowania decyzji, poczucie odpowiedzialności za rezultaty własnej pracy.

1 Gwiazda2 Gwiazdy3 Gwiazdy4 Gwiazdy5 Gwiazd (Brak ocen)
Loading...