Piotr Jaworski

Piotr Jaworski

Ekspert Instytutu Konsultantów Europejskich / Członek Rady Programowo-Akredytacyjnej Education and Accreditation Program – European Funds Advisor (nr akredytacji KFE 025/RA/11/2007). Absolwent SGH oraz UMCS. Problematyką rozwoju regionalnego, finansów i zarządzania projektami zaczął się zajmować już w końcu lat dziewięćdziesiątych, początkowo w Instytucie Spraw Publicznych, później w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (jako Naczelnik Wydziału w Departamencie Audytu). Obecnie pełni funkcję Dyrektora Biura Audytu i Kontroli w PKP Intercity S.A. Posiadacz krajowych (Ministerstwo Finansów) i międzynarodowych (CGAP. 1, 2 i 4 cz. CIA) certyfikatów audytowych.

1 Gwiazda2 Gwiazdy3 Gwiazdy4 Gwiazdy5 Gwiazd (Brak ocen)
Loading...