Piotr Tomaszewski

Piotr Tomaszewski

Wszechstronny trener i konsultant. Doświadczenie zdobywał m.in. przy realizacji następujących projektów: „Komunikacja, perswazja i psychomanipulacja dla kadr kierowniczych”, Przygotowanie skutecznego biznesplanu – inwentaryzacja zasobów, potencjału i ryzyka”, Przygotowanie wdrażanie i rozliczanie projektów UE”, „Zarządzanie zmianą: techniki i kluczo-we kompetencje”, „Strategie w kryzysie” „Gry decyzyjne i techniki heurystyczne dla kadr kierowniczych”, „ Negocjacje w życiu, w firmie i w biznesie”, „Zarządzanie projektem europejskim”, „Reklama i promocja MSP – skuteczność, czy zbędne wydatki”, „Narzędzia, techniki, skuteczność pracy handlowca” „Wyznaczniki jakości obsługi klienta urzędu”, „Promocja walorów lokalnych – metody i techniki. Złe i dobre praktyki”, „Koncepcja i sprzedaż produktu turystycznego”, „Marketing w agroturystyce”, „Agroturystyka naszą szansą „ Programy konsultacji indywidualnych dla pracowników JST, przedsiębiorców, kierowników działów handlowych przedsiębiorstw. Umiejętności komunikacyjne, dydaktyczne, umiejętność motywowania i inspirowania studentów i uczestników szkoleń (– potwierdzone obiektywną ewaluacją). Umiejętności doboru koncepcji i metod pracy – adekwatnie do form kształcenia, grupy i oczekiwań. Znajomość realiów, problemów zarządczych, formułowania strategii przedsiębiorstw oraz przepisów regulujących działanie, realiów, dysfunkcji i oczekiwań: JST – urzędów powiatów, miast, gmin, OPS, PCPR, PUP, etc. Dodatkowe cechy trenerskie to elastyczność, umiejętność stosowania różnych technik, metod, form szkoleniowych – warsztat, case study, scenki, gry decyzyjne, umiejętność motywowania i pobudzania kreatywności, aktywności uczestników.

Piotr Tomaszewski – referencje

 

1 Gwiazda2 Gwiazdy3 Gwiazdy4 Gwiazdy5 Gwiazd (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...