3 września 2019 – GDAŃSK: „KPA 2019 – wdrożenie najnowszych zmian w Kodeksie Postępowania Administracyjnego. Kluczowe orzecznictwo sądów administracyjnych.”

Data rozpoczęcia03-09-2019
Czas trwania dni1
Prowadzącymec. Marcin Adamczyk
MiejsceGdańsk, Hotel Qubus, ul. Chmielna 47-52, godz. 9:30-15:30
Cena
340
Cena opcje:

Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu wynosi 340,- zł w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych w co najmniej 70% (faktura VAT zw.). W pozostałych przypadkach koszt szkolenia wynosi 420,- zł brutto (VAT 23%) i obejmuje koszt materiałów, pisemne zaświadczenie uczestnictwa, poczęstunek, serwis kawowy.

ZAKRES SZKOLENIA:

1. Wprowadzenie.
2. Możliwość załatwienia sprawy ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej po nowelizacji k.p.a. – stosowanie oraz skutki praktyczne nowych rozwiązań.
3. Ocena działania urzędu, w tym pracowników tych urzędów na podstawie przepisów k.p.a.
4. Zawieszenie postępowania administracyjnego w związku z zarządem sukcesyjnym.
5. Podpis osobisty po 4 marca br.
6. Projektowane zmiany w zakresie k.p.a.
7. Ogólna klauzula informacyjna, zakres, zasady podawania (art. 13 ust. 1 i 2 RODO).
8. Obowiązki organu administracji przy wszczęciu postępowania, w tym nowy art. 61 § 5, §6 k.p.a.
9. Zmiany w zakresie art. 61a (odmowa wszczęcia postępowania), art. 65 (przekazanie według właściwości), art. 66 (zwrot sprawy wnoszącemu) k.p.a.
10. Nowe zasady wglądu w akta sprawy skargowej (nowy art. 73 § 2a k.p.a.)
11. Tryb milczący a ogólna klauzula informacyjna.
12. Wydawanie zaświadczeń a ogólna klauzula informacyjna.
10.a. Zaświadczenie o ostateczności/prawomocności decyzji administracyjnej.
11. Obowiązki organów właściwych w sprawach skarg i wniosków w związku z ogólną klauzula informacyjną.
12. Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych i ich wpływ na sposób prowadzenia spraw w trybie administracyjnym.
13. Dyskusja, pytania i odpowiedzi.

mec. Marcin Adamczyk

Marcin Adamczyk

mec. Marcin Adamczyk – radca prawny, członek Rady OIRP w Olsztynie (bieżącej kadencji), Ekspert Ministra Administracji i Cyfryzacji w ramach projektu „Dobre Prawo – Sprawne Rządzenie”, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, autor i współautor dziesiątek opinii prawnych publikowanych w ramach Bazy Dobrych Praktyk Administracyjnych na stronie Praktyk Administracyjnych na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych działającej przy Ministrze Cyfryzacji. Trener i wykładowca z zakresu ochrony danych osobowych w praktyce jednostek samorządu terytorialnego. Członek Etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie (w latach 2005-2011) – doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów administracji samorządowej. W przeciągu ostatnich lat na terenie całego kraju przeprowadził kilkaset szkoleń z zakresu procedury administracyjnej.

Zobacz referencje tego trenera

Wypełniając ten formularz możesz wstępnie zarezerwować miejsce na szkoleniu.