28 października 2019 – OPOLE: „Konstrukcja oraz wdrożenie procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy – obowiązki kantorów w ramach stosowania środków bezpieczeństwa finansowego”

Data rozpoczęcia28-10-2019
Czas trwania dni1
ProwadzącyTomasz Gzela
MiejsceOpole, Hotel Mercure Opole, ul. Krakowska 57/59, godz. 9:30-15:30
Cena
300
Cena opcje:

Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu wynosi 300 zł + VAT 23% (369,- zł brutto) i obejmuje koszt materiałów, pisemne zaświadczenie uczestnictwa, serwis kawowy.

ZAKRES SZKOLENIA:

 

 1. Identyfikacja klienta oraz weryfikacja jego tożsamości w obrocie elektronicznym.
 2. Domniemanie prawdziwości i rzetelności danych.
 3. Domniemanie beneficjenta rzeczywistego osoby fizycznej.
 4. Adekwatna dodatkowa weryfikacja tożsamości w przypadku ryzyka; zdefiniowanie i szacowanie ryzyka.
 5. Przejście – w razie ryzyka na tryb bezpośredniej weryfikacji.
 6. Procedura w przypadku wątpliwości lub kompletności danych identyfikujących klienta.
 7. RODO i inne obowiązki prawne instytucji obowiązanej związane z procesem identyfikacji klienta i wyniku tej weryfikacji.
 8. Zasadność i legalność badania zdjęć , skanów itd. – szukanie i wskazanie innych prawnych sposobów
 9. Przekazywanie i gromadzenie informacji do GIIF.
 10. Transakcje gotówkowe, ponad progowe, podejrzane.
 11. Przestępstwo prania pieniędzy (art.299 kk).
 12. Przestępstwo finansowania terroryzmu (art.165a kk).
 13. Obowiązek wdrożenia procedury.
 14. Obowiązek szkolenia.
 15. Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń (sygnalista).
 16. Zarządzanie ryzykiem w kantorze (zdefiniowanie , oszacowanie ,monitoring ryzyk i dokumentowanie).
 17. „Pranie pieniędzy” a inne dziedziny :prawo dewizowe ,RODO itd.
 18. Podsumowanie , dyskusja i rozwiązywanie problemów.
 19. Indywidualne konsultacje.

Tomasz Gzela – prawnik, absolwent studiów podyplomowych z ekonomii, specjalista z zakresu prawa karnego skarbowego, prawa podatkowego, zagadnień związanych z ochroną danych osobowych oraz procedurami zapobiegającymi praniu pieniędzy. Praktyk i ekspert między innymi w zakresie tematyki związanej z praniem brudnych pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu. W poprzednich latach naczelnik Wydziału Kontroli Podatków Bezpośrednich jednej z Izb Skarbowych. Autor licznych publikacji w tym zakresie, jeden z niewielu ekspertów w zakresie zwalczania procederu wprowadzania do obrotu środków pochodzących z nielegalnych źródeł, autor obowiązkowej procedury z zakresu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Posiada ponad 20-letnie praktyczne doświadczenie w organach skarbowych poparte pracą dydaktyczną w państwowych i prywatnych szkołach wyższych oraz kancelariach prawnych i podatkowych. Na rynku szkoleniowym od ponad 15 lat, posiada bardzo dobry kontakt z grupą szkoleniową, wysoko oceniany w ankietach poszkoleniowych. Stały współpracownik Centrum Szkoleniowego NowaAdministracja.pl.

Wypełniając ten formularz możesz wstępnie zarezerwować miejsce na szkoleniu.